Shimrökens Kennel
 
 
Shimrökens Dark Shinigami (Shini)
Shimrökens Dark Shinigami (Shini)
 
 
Shimrökens Toffee Crisp (Prisma)
Shimrökens Toffee Crisp (Prisma)
 
 
Smakovnitsa S Egerskoy Slobody (Dusty)
Smakovnitsa S Egerskoy Slobody (Dusty)
 
 
Ketrin's O'La La (Bery)
Ketrin's O'La La (Bery)
 
 
Rus Marlins Roxy Winx (Busya)
Rus Marlins Roxy Winx (Busya)
 
 
Doonelodge Delightfully (Ree)
Doonelodge Delightfully (Ree)